Vad är "Right to Repair"?

Vad är Right to Repair ?

Inom europeiska unionen har begreppet "right to repair" blivit något som det pratas allt mer om — men vad handlar det om egentligen?

Det senaste decennierna har tillverkare gått från att tillverka kvalitetsprodukter som håller i tiotals år till att tillverka produkter som håller kortare tid och dessutom inte går att reparera när de går sönder.

Innehåll

Idag gynnas tillverkarna

Problemet med den här utvecklingen är att det är tillverkarna själva som vill gå åt det hållet för att kunna maximera sina vinster — om de släpper en telefon varje år vill de så klart inte att kunderna ska ha kvar sina gamla telefoner i 5 år.

För tillverkaren är det då bättre om produkten går sönder inom ett par år, och dessutom inte går att reparera; då måste den bytas ut så att kunden återkommer för att köpa en ny produkt.

Ett exempel på detta är om tillverkaren behöver ersätta en trasig telefon med en ny, vilket innebär att de säljer en ny telefon och slipper reparera den första — även om det är försäkringsbolaget som betalar för den nya telefonen och inte du som är kunden. Tillverkaren har tjänat pengar på att sälja en ny telefon istället för att reparera den gamla.

Negativt för kunderna

Eftersom tillverkarna inte vill tillverka produkter av så bra kvalitet som möjligt, utan istället bara produkter som håller i ett par år, är det kunderna som får lida mest. Dessutom tillverkas produkter som inte ens går att öppna om du inte har specialverktyg, något som innebär att något så enkelt som att byta ett batteri leder till att du behöver lämna in den till en verkstad — något som kostar mycket mer pengar än att bara byta batteriet själv.

Negativt för världen

Utöver att det är kraftigt negativt för kunderna själva att inte kunna reparera de produkter man köper är det även enormt negativt för världen som helhet att slösa med de resurser vi har; vi kan inte slänga bort produkter bara för att tillverkaren väljer att det inte ska gå att reparera dem.

Istället måste krav ställas på tillverkarna för att alla produkter som säljs ska gå att reparera; detta innebär att det måste gå att öppna den och beställa reservdelar på ett enkelt sätt.

Detta är Right to Repair

Rätten att reparera — eller "right to repair" som det heter på engelska — innebär att man inom EU ställer krav på tillverkarna att de behöver designa sina produkter så att de går att reparera, så att de håller längre och inte slängs bort vid minsta problem.

Som kund inom EU ska du även ha rätten att få din produkt reparerad istället för bara utbytt, för att bespara både dig och världen resurser och tid.

Kortfattat betyder rätten att reparera att EU försöker motverka den "slit och släng"-kultur som nu finns hos konsumenter, där man köper produkter och inte ens förväntar sig att de ska hålla speciellt länge.

Fördelar med Right to Repair

Konceptet innebär flera fördelar för både kunderna och världen i sig — men även tillverkaren, om man ser på det hela i ett längre perspektiv.

1. Kunden får bättre produkter

Det här innebär också att om du exempelvis köper en dator så ska du kunna byta ut komponenterna i den, istället som det ser ut i dagsläget där många komponenter är fastlödda direkt på moderkortet, så som på exempelvis MacBook Air.

Om något går sönder på en MacBook Air måste du i dagsläget skicka in den till Apple, och om du vill uppgradera den har du inga andra alternativ än att köpa en helt ny modell.

2. Tillverkaren behöver öka kvaliteten

Eftersom kunderna ska tillåtas reparera produkterna istället för att byta ut mot nya modeller krävs det också att tillverkarens produkter har högre kvalitet från början.

Kraven på tillverkaren ökar därmed betydligt och incitamentet för att tillverka produkter som bara håller i något år — där de ville maximera sin vinst — försvinner; om de behöver hjälpa till med reservdelar kommer det kosta pengar att tillverka en produkt av dålig kvalitet.

Dessutom kommer de tillverkare som inte tillmötesgår dessa EU-krav att få svårt att sälja sina produkter inom EU, något som definitivt kommer att påverka dem negativt.

3. Möjlighet att reparera själv

Även om alla produkter inte kommer gå att reparera själv, så som produkter som behöver specialverktyg, kommer det i många fall vara möjligt att beställa hem reservdelar och reparera produkterna på egen hand.

På så sätt slipper du lämna in din produkt till en verkstad och du slipper också vänta på en reparationskö som kan vara så lång som flera månader.

4. Världens resurser räcker längre

Eftersom det ställs högre krav på tillverkarna och dess produkter kommer det också innebära att de lägger ner mer möda på att faktiskt tillverka produkter som håller och som går att reparera, och därmed minskar belastningen på miljön när vi inte hela tiden behöver byta ut alla produkter och slänga bort den gamla.